Październik - trwamy w modlitwie różańcowej

Pięknie powiedział ks. wikary Tomasz, że Pan Bóg dał nam Swoją Matkę aby nas prowadziła, a także potężne orędzie  do walki ze złem - modlitwę różańcową. Korzystajmy z Tego. Modlitwa różańcowa codziennie po mszy o godz. 17-tej.
Dodatkowo Papież Franciszek ogłosił październik 2019 r. nadzwyczajnym miesiącem misyjnym.
Wspierajmy w swej modlitwie rożańcowej s. Noemi, która po urlopie wróciła juz na misje do Kongo, a także związanego z naszą parafia ks. Wojciecha na misji na Jamajce.
7 października przypada święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Podczas swoich objawień m.in w: Lourdes, La Salette, Fatimie Matka Boża wzywała do odmawiania różańca - ratunku dla nas i dla świata.

Diecezjalny dzień skupienia APDC

Przedstawiciele Apostolstwa Pomocy Duszom Czyścowym
z diecezji przemyskiej bardzo licznie zgromadzili się na corocznym dniu skupienia. Przybyli także kapłani sprawujący opiekę nad grupami w parafiach. Spotkanie odbyło sie
w Klasztorze Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. Po nabożeństwie przed Najświętszym Sakramentem w intancji dusz czyścowych oraz Mszy Św. odbyła się konferencja prowadzona przez ks. prałata Mariana Rajchla, a  także siostrę wspomożycielkę Annę Pękowską, Siostra Anna pracuje w wolontariacie misyjnym na Kubie.

Zachęcamy dzieci i młodzież do Słuźby Liturgicznej Ołtarza

Przy okazji Święta Stanisława Kostki - patrona młodzieży w kościele parafialnym zostały przyznane kolejne stopnie Liturgicznej Służby Ołtarza tj: kandydatów na ministrantów, ministrantów, choralistów, lektorów i starszych lektorów. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy zapału oraz wytrwałości w podjętej służbie.

Polska pod Krzyżem 

Podobnie jak przy "Różańcu do granic" nasza parafia włącza sie do akcji "Polska pod Krzyżem" 14 września w Święto Podwyższenia Krzyża Chrystusa. Jest to bardzo ważne aby uświadomić lub przypomnieć sobie co jest Centrum naszego życia, co zawdzięczamy Krzyżowi i do czego zmierzamy. 
Szczegóły wydarzenia na stronie www.polskapodkrzyzem.pl .
Cytując kapłanów, którzy mówią o tej akcji:
..."To wielkie świadectwo i znak dla Polski. To zaproszenie, to wezwanie, by stanąć pod Krzyżem, zaprzeć się się samego siebie, wziąć go i naśladować Jezusa. W Krzyżu zwycięstwo dla Kościoła i Polski, dla każdego z nas! Prosimy Was z całą mocą - odczytajcie ten znak. Sursum corda! W górę serca! ...
..."Dziś, gdy tyle sił duchowego zła uderza w Kościół i w ludzi wierzących, dajmy się zaprowadzić Maryi pod krzyż Chrystusa."... włączmy się  i myi
Niech cała nasza parafia stanie pod Krzyżem Zbawiciela! Módlmy się za Kościół i Ojczyznę. Włączmy się w dar przeżycia tego wydarzenia.
Msza święta w sobotę o godz. 11:00 a po Mszy nabożeństwo pod krzyżem.
Tu można zobaczyć fotorelację jak wspólnie z całą Polską adorowaliśmy Krzyż w naszej parafii i modliliśmy się za Ojczyznę.
 

Święto Matki Bożej Częstochowskiej

"Ciebie Boga wysławiamy,  Tobie Panu wieczna chwała..."
Te Deum Laudamus zabrzmiało dzisiaj podczas uroczystości odpustowej w naszej parafii.
Mszę odpustową koncelebrowali: ks. Jakub Kaszowski, ks. Mariusz Giemza i nasz ks. proboszcz Jan Luchowski.
Homilię wygłosił ks. Mariusz Giemza. Jak co roku parafianie złożyli piękne wieńce z tegorocznych zbiorów w podziękowaniu za zebrane plony. Przy okazji uroczystości odpustowej parafianie, za pośrednictwem członków Akcji Katolickiej, złożyli życzenia i podziękowania ks. proboszczowi z okazji 45 rocznicy kapłaństwa. 
Dzisiaj powitaliśmy również ks. Tomasza Czecha nowego wikariusza, który rozpoczął posługę w naszej parafii równocześnie dziękując gorąco ks. Arkadiuszowi Śliwińskiemu pracującemu u nas ostatnie dwa lata. 
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym kapłanom, s.Vianeji z krośnieńskiego hospicjum, wszystkim gościom i parafianom za wspólne świętowanie i uczczenie naszej patronki Matki Bożej w jasnogórskim wizerunku.
 
Niedziela 25 sierpnia 2019

Matka Boża Solidarności z wizytą w naszej parafii.

Między Świętem Wniebowzięcia NMP, a Świętem Matki Bożej Częstochowskiej naszą parafię odwiedził Obraz Matki Bożej Solidarności peregrynujący po niektórych kościolach diecezji przemyskiej. Obraz ten będzie w naszych kościołach do soboty 24 sierpnia. Matka Boża Robotników Solidarności to podpora Polaków w trudnych latach walki z komunizmem.
Wraz z obrazem peregrynuje makieta Krzyża z Nowej Huty oraz relikwie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Mszę św. wraz z kapłanami naszej parafii, celebrował ks. Krzysztof Mijał proboszcz parafii Św. Wojciecha w Krośnie, a zarazem Archidiecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy Regionu Podkarpacie, który wygłosił okolicznościową homilię.
Na mszy obecni byli przedstawiciele ZR Podkarpacie NSZZ „Solidarność” na czele z przewodniczącym Tadeuszem Majchrowiczem
Stało się tradycją, że region NSZZ Solidarności, który przygotowuje coroczną pielgrzymkę do Częstochowy w III niedzielę września przyjmuje obraz Matki Bożej, który przez cały rok nawiedza parafie regionu.
Modlitwa przed obrazem Matki Bożej wszystich parafian, codzienne adoracje róż różańcowych  (załączony wykaz) stanowią przygotowanie do odpustowych uroczystości w niedzielę 25 sierpnia o godz. 12:00. 
 
Maryjo Matko!
Tobie powierzamy nasze bolesne wczoraj, trudne dziś i nadzieję jutra.

Uroczystość odpustowa w Leśniówce

Niedziela 7 lipca to uroczystość odpustowa w naszej parafii
w kościele filialnym w Leśniówce ku czci Św. Jana z Dukli.
Sumę odpustową celebrowali ks. wikary Arkadiusz i ks.Adam Świsterski z parafii w Domaradzu, który wyglosil okolicznościową homilię. W mszy odpustowej licznie uczestniczyli parafianie oraz przybyli goście. Ks proboszcz dziękował również przybyłym kapłanom z dekanatu oraz wielu innym z dalszych parafii a także s. Vianeji z krośnieńskiego hospicjum.

 

Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z Nieba

Po pamiątce Zesłania Ducha świętego i Trójcy Przenajświętszej dziś świętowaliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.
W uroczystość Bożego Ciała Chrystus wychodzi z kościołów i  tabernakulum do nas. Idzie z procesją po naszych ulicach, między naszymi domami i - jak powiedział ks. proboszcz na dzisiejszym kazaniu - jest naszym najznamienitszym Gościem.
Zatrzymuje się przy czterech ołtarzach, gdzie kieruje do nas słowa Pisma Świętego i nas błogosławi.
Przy pierwszym ołtarzu słyszymy: Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia? To powinno sprowokować do pytania o własne przygotowanie do niedzielnej Eucharystii. To wewnętrzne – Eucharystia oczywistością niedzieli, czy dodatek do dnia wolnego.
Przy drugim słyszymy: Jedli do sytości. To nakarmienie czterech tysięcy ludzi siedmioma chlebami i kilkoma rybami bardzo plastycznie przypomina zasadę, że dobro, jakkolwiek by go nie rozumieć da się pomnożyć tylko przez podzielenie.
Przy trzecim jesteśmy świadkami pytania: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze? I stwierdzenie: jak Go poznali przy łamaniu chleba.
Żeby Go poznać przy łamaniu chleba, najpierw musi zapałać serce…
No i przy czwartym ołtarzu słyszymy deklarację: przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.
A jeśli nie ma takiej jedności, to któregoś z tych ogniw brakuje.
20 czerwca 2019
 
 
 
 
 

12 maja Pierwsza Komunia Święta 

IV niedziela Wielkanocy to Niedziela Dobrego Pasterza,
a w tym roku, równocześnie jest dniem Pierwszej  Komunii Świętej w naszej parafii.
Po raz pierwszy Pana Jezusa przyjmie siedemnaścioro dzieci.
Niech Dobry Pasterz prowadzi Was przez życie i błogosławi Wam i Waszym rodzinom, a Matka Boża Częstochowska stale nad Wami czuwa..

3 maja - Śwęto Matki Bożej Królowej Polski

Msza Święta w Chorkówce przy kapliczce.
Jak co roku, nawiązaując do tradycji gdy nasze babcie, mamy
i dzieci przez cały maj w kapliczce odprawiały nabożeństwa do NMP śpiewając litanię loretańską w maju, litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa w czerwcu, a w październiku odmawiając różaniec, została oprawiona Msza Świeta w intencji mieszkańców.

Nabożeństwa majowe

Królowo,  Matko,  Panno, Przybytku, Różo, Bramo,
Arko, Zwierciadło, Gwiazdo itd...
 
Tymi pięknymi określeniami zawartymi w Litanii Loretańskiej możemy czcić codziennie Matkę Bożą Królowę Polski na nabożeństwach majowych po Mszy Św. o godz. 18:00.
 
Środa 1 maja 2019

Święto Miłosierdzia Bożego

 
Zmiłuj się nade mną
W miłosierdziu swoim
Spojrzyj z miłością
I z grzechu mnie obmyj 
 
Jezu ufam Tobie
Miłosierny Boże
Jeszcze raz mi przebacz
Błagam Cię w pokorze 
 
Daj mi serce nowe
I radość sumienia
Przywróć nadzieję
Twego przebaczenia
Oryginał obrazu namalowany przez Kazimirowskiego pod kierunkiem Św. Faustyny w kościele Św. Trójcy w Wilnie, rekonsekrowanego na Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
Zdjęcia z wycieczki parafialnej na Litwę
w 2016r.
Niedziela 28 kwietnia 2019r.

Ja Jestem Zmartwychwstanie

i  Życie

Niech Zmartwychwstały Chrystus
oświeca Wam drogi codziennego życia,
obdarza błogosławieństwem
i pomaga życie czynić lepszym.
Niech obdarza Was wiarą, nadzieją i miłością.
 
Ciepłych, pełnych radosnej nadziei
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy
Wszystkim Parafianom i Gościom
 
Fotorelacja z Triduum Paschalnego i Niedzieli Zmartwychwstania:

Wielki Wtorek - Spowiedź Święta

Spowiedź – sakrament uzdrowienia. W nim Bóg odpuszcza grzechy i uzdrawia zranienia. 
Przed południem w godz: 10:30 - 12:00
Po południu o godz. 14:30 Msza Św. a po niej spowiedź do godz. 17:00.

14 kwietnia Niedziala Męki Pańskiej

 
Na sumie o godz. 11:00 corocznym zwyczajem odbyło się uroczyste poświęcenie palm wielkanocnych,
Palmy zostały przygotowane przez:
* Dzieci z Przedszkola Misiowo w Chorkówce,
* KGW i Zespół "Chorkowianie",
* KGW w Żeglcach,
* Drużynę Młodszą OSP Żeglce,
* Seniorów OSP Żeglce,
* Stowarzyszenie "Że Chcę" Żeglce.
Na zakończenie Mszy Św. ks. proboszcz złożył wszystkim serdeczne podziękowania za trud włożony w przygotowanie palm i chęć podtrzymywania tradycji oraz wręczył pamiątkowe dyplomy i albumy.
 

Droga Krzyżowa ulicami parafii

12 kwietnia, tuż po zakończonych rekolekcjach, przeszliśmy Drogę Krzyżową ulicami parafii z Żeglec do Leśniówki. Mimo zimna i niezbyt ładnej pogody bardzo wielu parafian wzięło udział w nabożeństwie. 
W głebokim rozmodleniu, rozpamiętując Mękę Pańską te kilka kilometrów marszu przeszlismy na chwałę Bożą.
Rozważania poszczególnych stacji zostały przygotowane przez członków Akcji Katolickiej. Składamy im za to serdczne podziękowania.
Dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę i podjety trud.

Mów Panie,sługa Twój słucha.

Przed nami ostatnie dni Wielkiego Postu. Trwają Rekolekcje Święte, na których piękne słowa kieruje do nas  ks. Andrzej Bienia, dyrektor Radia FARA.
 
W najbliższy piątek 12 kwietnia wyruszymy na naszą parafialną "ekstremalną" Drogę Krzyżową z Żeglec do Leśniówki. Po Mszy Świętej o godz.16:30, przejdziemy
ulicami parafii, rożważając Mękę Pańską.
 
"Nie zamykajmy serc ...
Chrystus puka do nich - może ostatni raz..."

Potężny Patron w sprawach najtrudniejszych

Mój oblubieniec Józef zajmuje bardzo wysokie miejsce pomiędzy świętymi i książętami niebiańskimi, jednak ani ty nie jesteś zdolna opisać jego wielkiej świętości, ani śmiertelnicy nie zdołają jej poznać, dopóki nie dostąpią oglądania Oblicza Bożego.
Dopiero wtedy, zdziwieni, zrozumieją tę tajemnicę i będą chwalić Pana. W dzień ostateczny, gdy nastąpi sąd nad wszystkimi ludźmi, nieszczęśliwi potępieńcy będą gorzko płakali, że nie znali tego potężnego i skutecznego środka zbawienia, jakim jest wstawiennictwo św. Józefa; będą żałowali, że nie używali tego sposobu aby przebłagać sprawiedliwego Najwyższego.
Nikt z dzieci świata nie zna przywilejów i łask, jakich Pan udzielił memu świętemu oblubieńcowi, ani potęgi jego wstawiennictwa u Majestatu Boskiego i u mnie. Zapewniam cię, moja ukochana córko, że jest on w niebie jednym z najbliższych powierników Pana i że wiele może zdziałać w celu odwrócenia od grzeszników kar sprawiedliwości Bożej!....
za Marią z Agredy

ANIMA CHRISTI

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach Swoich ukryj mnie.
Nie dozwól mi oddalić się od Ciebie.
Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.
W godzinie śmierci mojej wezwij mnie.
I każ mi przyjść do Siebie, abym ze świętymi Twoimi
chwalił Cię na wieki wieków.
Amen.
 
Nabożeństwa Wielkopostne:
Droga Krzyżowa - piątki godz. 17.00
Gorzkie Żale - niedziela godz. 16.00

Środa Popielcowa.

Rozpoczynamy Wielki Post czyli 40 dni szans na spotkanie z Jezusem poprzez modlitwę, post i jałmużnę.
Dzisiaj Msze Św. o godz. 16:30 w Leśniówce i o godz. 18:00 w Żeglcach.

Trzeci orszak Trzech Króli

Po raz trzeci ulicami naszej parafii w Święto Objawienia Pańskiego przeszedł orszak Trzech Króli.
Dziękujemy serdecznie organizatorom za przygotowanie orszaku oraz jasełek, które odbyły sie w sali Domu Ludowego w Żeglcach.
Dziękujemy również parafianom i gościom, którzy z każdym rokiem przygotowyją coraz piękniejsze stroje dla upamiętnienia tego święta.
 
6 stycznia 2019

Zapraszamy na Orszak Trzech Króli

6 stycznia 2019 roku ulicami naszej parafii przejdzie po raz trzeci orszak Trzech Króli. Zapraszmy chętnych do udziału w tym radosnym wydarzeniu. Początek godzina 10:20. Szczegóły na plakacie

Pasterka 2018 i  wspomnienie świętych młodzianków męczenników.

Dwuletnim, a nawet młodszym chłopcom zamordowanym w Betlejem i okolicy na rozkaz króla Heroda ojcowie Kościoła nadali tytuł męczenników. Ich kult datuje się od I wieku po narodzinach Chrystusa. W Kościele Msza za świętych Młodzianków jest celebrowana - tak jak Msze święte Wielkiego Postu - bez radosnych śpiewów; kolor liturgiczny - czerwony.
Wśród Ewangelistów jedynie św. Mateusz przekazał nam informację o tym wydarzeniu (Mt 2, 1-16). Dekret śmierci dla niemowląt wydał Herod, król żydowski, kiedy dowiedział się od mędrców, że narodził się Mesjasz, oczekiwany przez naród żydowski. W obawie, by Jezus nie odebrał jemu i jego potomkom panowania, chciał w podstępny sposób pozbyć się Pana Jezusa.
W naszej parafii po raz pierwszy w tym roku w dzień świętych młedzianków ks. proboszcz błogosławił małe dzieci, które rodzice przynieśli lub przyprowadzili na mszę św. do kościoła.
28 grudnia 2018

"WIELKI  MAŁY  BÓG"

Bóg stał sie człowiekiem w pełnym tego słowa znaczeniu - od poczęcia i narodzin.
Kruchość betlejemskiego niemowlęcia powinna budzić zadumę czy potrafimy pochylić się nad tym co małe, potrzebujące pomocy i wsparcia.
Tej zadumy, ale w radosnym świętowaniu Narodzenia Pana życzymy wszystkim Parafianom i Gościom.
Niech światło Betlejemskiej Jasności oświeci Wasze życie, a Dzieciątko obdarzy wszelkimi potrzebnymi łaskami.
 
Wasi Duszpasterze i redakcja
Grota Narodzenia Pańskiego w Betlejem   

Parafialne i gminne obchody 100 lecia niepodległości Polski.

Piękne Święto 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości było obchodzone w naszej parafii bardzo uroczyście. Było połączone z uroczystościami gminnymi. Dzięki temu gościliśmy z tej okazji wielu znamienitych gości. Oprócz władz gminnych na wspólne świętowanie przybyli radni województwa P.Maria Kurowskai P.Dariusz Sobieraj, radni powiatowi P.Monika Subik, P.Kazimierz Gładysz, P.Marian Janik, P.Stanisław Sajdak przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz delegacje OSP, nauczyciele i uczniowie szkoł  oraz inych organizacji z terenu naszej gminy, Wszystkim za wspólne świętowanie serdecznie dziękujemy.
11 listopada 2018

W sobotę, w wigilię Święta Niepodległości, w parafiach w całej Polsce wierni będą modlić się na różańcu w intencji Ojczyzny.

Nasz parafia również dołączy się do wspólnej modlitwy. Zapraszamy wszystkie róże różańcowe działające w naszej parafii oraz wszystkich chętnych na mszę o godzinie 17-tej, a następnie modlitwę różańcową przed Najświętszym Sakramentem. Modlitwa różańcowa 10 listopada będzie dziękczynieniem za to, że przed stu laty Polska odzyskała niepodległość. Drugim celem będzie „otoczeniem modlitwą współczesnej Polski”.
W niedzielę 11 listopada o godz. 12-tej uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny poprzedzona krótkim okolicznościowym wstępem rozpoczynającym się o 11:45, przygotowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej w Żeglcach oraz odśpiewaniem hymnu. Dalszy ciąg uroczystości o godz. 14-tej w GOK w Chorkówce.
Serdecznie zapraszamy do modlitwy w intencji Ojczyzny i świętowania tej wyjątkowej rocznicy.
 

Święto Zmarłych

Wszystkich Świętych to uroczystość tych osób, które mogą już cieszyć się Niebem, którzy zostali świętymi, a więc są w miejscu, do którego cała ich wiara za życia prowadziła. To uroczystość tych, których znamy, jako świętych, bo zostali nimi ogłoszeni, np. św. Jan Paweł II, św. Faustyna, św. Jan z Dukli itd.

Ale świętymi są również ci, którzy są nimi „nieoficjalnie”.

Z kolei Dzień Zaduszny to święto wszystkich tych, którzy zmarli, a jeszcze nie są w Niebie. To święto tych, którzy są na dobrej drodze, którzy zapewne przebywają teraz w czyśćcu, którzy szczególnie potrzebują naszej modlitwy. 

 

9 września odpust w Tarnowcu

Przedstawiciele naszej parafii wraz z ks. proboszczem uczestniczyli w uroczystościach odpustowych w Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia, Patronki Rolniczego Trudu w Tarnowcu. Obecnie jest to diecezja rzeszowska. Mszy Świętej odpustowej przewodniczył JE Ks. Bp Edward Białogłowski. Święto Matki Bożej zostało połączone z dożynkami sanktuaryjnymi. Można było podziwiać przepiękne plony wykonane przez okoliczne parafie. Dziękujemy za zaproszenie do wspólnego świętowania i możliwość prezentacji naszych wieńcy dożynkowych.
Niedziela 9 września 2018
Dziękuję Pani Izie Samborowskiej za wykonanie zdjęć. 

Uroczystość odpustowa ku czci

Matki Bożej Częstochowskiej.

Sumę odpustową ku czci patronki naszej parafii Matki Bożej Częstochowskiej celebrował Archiprezbiter Krośnieński, ks. dziekan dekanatu Krosno III Jan Bielec
w asyście ks. Józefa  Konieczko, ks. Jakuba Kaszowskiego i ks. proboszcza Jana Luchowskiego.
Jak co roku w uroczystość odpustową zostały złożone wieńce dożynkowe z Żeglec i Chorkówki w podziękowaniu za tegoroczne plony. Wieńce nawiązują do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uroczystość odpustowa została połączona z przypadającym w tym roku 35-leciem powstania parafii Żeglce.
Ksiądz dziekan w wygłoszonej homilii nawiązał do wszystkich tych wątków. Mówił o oddaniu się w opiekę Matce  Bożej dając wiele przykładów ludzi świętcyh m.in Jana z Dukli czy Jana Pawła II. O Jej wielkiej sile w walce ze złem i o Jej Matczynej miłości, a także o Jej pomocy narodowi polskiemu w odzyskaniu niepodległości.
Nawiązując do 35-lecia powstania naszej parafii mówił, że zostaliśmy obdarzeni przez Boga wielką łaską mogąc tworzyć od podstaw naszą wspólnotę parafialną. Przypomniał również o zmarłych parafianach, którzy również włożyli ogromny wkład w budowę kościołów i tworzenie wspólnoty. Szczególnie mocno zaznaczał jak wielką łaską Pan Bóg obdarzył nas kierując do tworzenia naszej wspólnoty ks. proboszcza Jana Luchowskiego, który jest z nami od początku i jak wielką łaską również obdarzył Jego, że przez tyle lat nie szczędzi swej pracy, zdrowia i zaangażowania.
Przedstawiciele Akcji Katolickiej z Chorkówki, Leśniówki i Żeglec w imieniu wszystkich parafian złożyli na ręce księdza proboszcza  wraz z symbolicznym bukietem kwiatów podziękowania za 35-letnią posługę w naszej parafii życząc równocześnie dalszych lat owocnej pracy w sile i zdrowiu.
Na koniec ks. proboszcz podziękował wszystkim parafianom mówiąc, że to przede wszystkim nasze wspólne święto.
Złożył także podziękowania przybyłym księżom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania
i uświetnienia uroczystości odpustowej m.in. grupom wieńcowym, strażakom z pocztem sztandarowym z OSP Żeglce, zespołowi "Chorkowianie", ks. wikaremu Arkadiuszowi i tym, którzy na codzień posługują w kościele.

Matko Boża Częstochowska pomagaj, wspieraj, bądź zawsze z nami na każdy czas.

Niedziela 26 sierpnia 2018r.

Święto Matki Bożej Częstochowskiej

Niedziela 26 sierpnia uroczystość odpustowa w naszej parafii. Suma odpustowa o godz.12-tej.

Zapraszamy parafian i gości. 

Pamietajmy o Wołyniu.

11 lipca 2018 r. o godz. 18.00 w kościele parafialnym w Żeglcach zostanie odprawiona Msza Św. za pomordowanych w Rzezi Wołyńskiej. Po Mszy odbędzie się złożenie kwiatów i zniczy pod pomnikiem przy kościele.

 

Miejmy odwagę oddać Mu chwałę.

Uroczystość Bożego Ciała. Msza Święta o godz. 9-tej w kościele w Leśniówce, a po niej procesja eucharystyczna do kościoła w Żeglcach.
 
Środa 30 maja 2018

On zniweczył moc grzechu, odnowił całe stworzenie i nam przywrócił utracone życie.

Alleluja!

Niech miłość Zmartwychwstałego Chrystusa napełnia nasze serca radością, pokojem i nadzieją
a wiara w zmartwychwstanie wzmocni w nas ducha i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
 
Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy życzymy wszystkim parafianom i gościom.

Kapłani naszej parafii oraz redakcja

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa upamiętnia uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy, gdzie tłumy wiernych witały go gałązkami palm. Poprzedza Wielki Tydzień, w którym obchodzimy pamiątkę Męki i Śmierci Pana Jezusa dlatego nazywana jest również Niedzielą Męki Pańskiej. W naszej parafii wierni przybyli na uroczystą sumę z pięknie wykonanymi palmami.
Tego dnia odbyła się również X edycja akcji "Pola Nadziei" wspierającej krośnieńskie hospicjum. Wszyscy ofiarodawcy otrzymali symboliczny żonkil. Dziękujemy dzieciom i młodzieży za przeprowadzenie zbiórki i wykonanie kwiatów.
Niedziela 25  marca 2018

23 marca - Droga Krzyżowa ulicami parafii

Jak co roku, Akcja Katolicka działająca przy naszej parafii przygotowuje drogę krzyżową ulicami parafii.
W piątek 23 marca udamy się z kościoła parafialnego w Żeglcach do kościoła w Leśniówce rozważając po drodze Drogę Krzyżową Pana Jezusa. Niech nam towarzyszy modlitwa, skupienie i głębokie przeżywanie Męki naszego Pana.
Rozpoczęcie Mszą Św. w kościele w Żeglcach o godz. 16:30.
Rekolekcje wielkopostne

W czasie czterdziestu dni Wielkiego Postu warto znaleźć czas na rekolekcje. Jest to czas zastanowienia się nad sobą i nad swoim życiem. Trzba w naszym codziennym zabieganym życiu zatrzymać się na chwilę, wyciszyć i zamyślić. Spotkać Boga i spotkać się sam na sam ze sobą. Trzeba wyjść na pustynię, bo tam jest cisza, spokój i milczenie. Wtedy można usłyszeć siebie.
A może właśnie tegoroczne nauki rekolekcyjne będą dla mnie swoistą pustynią, powrotem do źródeł?
 
Rekolekcje wielkopostne to taki szczególny i wyjątkowy czas. Czas próby, czas lekcji i nauk, kiedy uczymy się roztropności, mądrości ducha i stajemy się lepsi. Czas rekolekcji jest bardzo znanym aktem pokutnym w Kościele od wieków – aktem duchowych ćwiczeń.

PROGRAM REKOLEKCJI

Kardynał Stefan Wyszyński - pomocnik Maryi.

17 marca w sobotę o godz. 18-tej zapraszamy do Domu Ludowego w Żeglcach na projekcję filmu o kard. Stefanie Wyszyńskim  - "Jako w niebie tak i w Komańczy".
Jest to krótki, bo 45 min film, ale z dobrą obsadą aktorską i naprawdę warty obejrzenia. Pamiętajmy, że podczas więzienia w latach 1955-1956 w Komańczy kardynał napisał tam Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego.
Ksiądz Prymas złożył akt osobistego oddania się w niewolę Matki Najświętszej: "Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę (...). Wszystko, cokolwiek czynić będę przez Twoje ręce Niepokalane, Pośredniczko łask wszelkich, oddaję ku chwale Trójcy Świętej.

Wizyta arcybiskupa Adama Szala w naszej parafii

W niedzielę 25 lutego z radością powitaliśmy w naszej parafii arcybiskupa Adama Szala metropolitę przemyskiego. Ksiądz arcybiskup przeprowadził nie tylko wizytację parafii, ale również na każdej Mszy Świętej wygłosił homilię, po Gorzkich Żalach kazanie pasyjne, a na uroczystej sumie udzielił Sakramentu Bierzmowania. Do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej poprzez otrzymanie Daru Ducha Świętego przystąpiło w parafii Żeglce 52 młodych ludzi, przygotowanych do tego ważnego sakramentu  przez ks. wikarego.
Przed nabożeństwem Gorzkich Żali ks. Arcybiskup razem z ks. proboszczem i ks. wikarym odwiedził cmentarz w Żeglcach gdzie wraz z wiernymi odmówił Koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji zmarłych. Ksiądz proboszcz i parafianie serdecznie dziękują Arcybiskupowi  za wizytację parafii, modlitwy w jej intencji, udzielenie Sakramentu Bierzmowania i wszelką życzliwość.
Niedziela 25 lutego 2018r

Rozpoczynamy Wielki Post

Jutro Środa Popielcowa . Msze Swięte o godz. 16.30 w Leśniówce
i o godz. 18:00 w Żeglcach
 
Wtorek 13 lutego 2018

Ofiarowanie Pana Jezusa

2 lutego w piątek Msze Święte z poświęceniem gromnic w Leśniówce o godz. 16:30, w Żeglcach o godz.18:00.
 
Jak podaje  Ewangelista Św. Łukasz 40 dni po narodzinach Maryja i Józef zanieśli Jezusa do świątyni w Jerozolimie, by ofiarować Je Bogu w hołdzie dziękczynienia za darowanie Izraelitom życia.Przebywający wtedy w świątyni starzec Symeon rozpoznał w Jezusie Mesjasza. 
 Tego dnia przynosi się do kościołów do poświęcenia świece woskowe, które są symbolem człowieczeństwa Syna Bożego,
a także symbolem wiary, nadziei i miłości, z jakimi chrześcijanin powinien podążać za Chrystusem.
 Świece te nazywane są gromnicami i od nich pochodzi nazwa święta - Matki Bożej Gromnicznej. Z kolei nazwa świecy związana jest z przypisywaną jej mocą odwracania gromów i obrony przed złem. Gromnica związana jest z wiarą w opiekę Matki Bożej jako pośredniczki między ludźmi a Bogiem, zdolnej do wyjednywania łask. Aby sobie zapewnić stałą opiekę Najświętszej Marii Panny, gromnicę umieszczajmy w naszych domach. Zapalajmy ją również przy konających.
 W święto Ofiarowania Pańskiego Kościół obchodzi też Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Dzień ten ustanowił papież Jan Paweł II w 1997 r.
Niedziela 28 stycznia 2018

Objawienie Pańskie - II orszak Trzech Króli.

Święto trzech Króli uczciliśmy drugim w historii parafii orszakiem, który przeszedł ulicami parafii. Dziękujemy organizatorom, za przygotowanie tej uroczystości. Parafianie dużo liczniej niż w ubiegłym roku wzięli udział w orszaku, wspólnej modliwie, Mszy Świetej, a na koniec w jasełkach i konkursie na najciekawszy strój orszakowy. Cieszmy się tym Świętem i oby każdy z nas doznał Objawienia Pańskiego.

Pokój zamieszka kiedy Pan przybędzie.

Do każdego gorącego i otwartego serca niech przyjdzie Pan i umocni swoim pokojem, byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój oraz brak miłości, nadziei i wiary.
Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia oraz Dobrego Nowego Roku życzymy wszystkim Parafianom i Gościom.
 

WIGILIA

W niedzielę 24 grudnia w Wigilię Bożego Narodzenia Msze św. tylko przed południem o godz. 7:00, 9:30 i 11:00.

Spowiedź przed Świętami Bożego Narodzenia

Spowiedź w naszej parafii w czwartek 21 grudnia w godz od 14:00 do 15:30 i po przerwie od 16:00 do 17:00.
W tym tygodniu Msze Św. roratnie codziennie rano o godz. 7:30.
Niedziela 17 grudnia 2017

 „Radujcie się zawsze w Panu”

III Niedziela zwana "Gaudete" rozpoczyna drugą część Adwentu - przygotowanie wiernych na spotkanie z Chrystusem przy żłóbku .
Jan Chrzciciel zapowiada bliskość zbawienia - radujcie się!
Wołanie św. Jana Chrzciciela dotyczy każdego chrześcijanina i każdej drogi życia. Liturgiczne wskazania i zachęty adwentowe dla człowieka wierzącego powinny przygotować ludzkie serca do radosnego spotkania z Panem.Adwent, to czas szczególny. Warto wykorzystać ten czas na pogłębienie życia wiary i osobistej więzi z Panem, który nadchodzi.
Niedziela 17 grudnia 2017

8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia

Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała:
     "Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga.
     Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich.
     Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski.
     Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu".
Wiecej o objawieniu Maryi i jak odprawiać godzinę łaski ZNAJDZIESZ TUTAJ. lub WYSŁUCHAĆ TUTAJ.
Czwartek 7 grudnia 2017

PRZYJDŹ JEZU ŚWIAT CIĘ POTRZEBUJE.

Rozpoczynamy Adwent czyli czas oczekiwania na Wyjątkowego Gościa.
 
Starajmy się w tym miesiącu zatrzymać, aby zobaczyć na Kogo faktycznie czekamy.  Wsłuchajmy się w Słowo Boże, które zapowiada przez Jana Chrzciciela i proroka Izajasza, że za chwilę urodzi się Ten, który wyprostuje nasze ścieżki życia
" Marana tha! Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie." - to Chrystusowe napomnienie usłyszymy
w pierwszą niedzielę Adwentu.
Msze roratnie w niedzielę o godz. 7:00 i codziennie o godz. 17:00.
Zapraszamy dzieci z lampionami do licznego udziału w roratach.
3 grudnia 2017 

Niedziela 26 listopada - Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata to ostatnia niedziela zamykająca rok liturgiczny.
W 1920 r. w Polsce Akt Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa został dokonany przez Prymasa Polski kard. Edmunda Dalbora na Jasnej Górze.
W 1921 r., czyli rok później, akt intronizacji został odnowiony w Krakowie w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa z udziałem całego Episkopatu Polski wraz z ponad stutysięczną rzeszą wiernych.
11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego papież Pius XI encykliką "Quas Primas" wprowadził do kalendarza liturgicznego Uroczystość Chrystusa Króla. Uroczystość ta miała w swoim charakterze przeciwstawić się ówczesnym silnym tendencjom ateistycznym
i wskazywała na Chrystusa jako Króla mającego władzę nad człowiekiem i całym światem.
W 1951 r. trzeci raz w Polsce uznania Jezusa Królem Polski dokonał Prymas Tysiąclecia, abp Stefan Wyszyński, w ukryciu przed władzami komunistycznymi. W święto Chrystusa Króla ślubował w imieniu narodu polskiego.
19 listopada 2016 r.,  czyli rok temu w przeddzień uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, w podkrakowskich Łagiewnikach nastąpił zgodnie z decyzją Episkopatu Polski ogólnopolski akt przyjęcia królowania Chrystusa i poddania się pod Jego Boską władzę.

I Światowy Dzień Ubogich.

Ojciec Św. Franciszek ustanowił na zakończenie Roku Miłosierdzia, że w XXXIII niedzielę zwykłą obchodzony będzie Światowy Dzień Ubogich. W tym roku przypada to 19 listopada.

"Niech Światowy Dzień Ubogich stanie się wezwaniem, abyśmy coraz bardziej byli przekonani do tego, że dzielenie się z biednymi pozwala zrozumieć Ewangelię w jej najgłębszej prawdzie. Biedni nie są problemem, ale zasobem, z którego możemy zaczerpnąć, aby przyjąć i żyć istotą Ewangelii " - napisał Franciszek w orędziu na Dzień Ubogich.

16 listopada, wspomnienie Najświętszej Marii Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia

Matko Miłosierdzia, pod Twoją obronę uciekamy się” – takie wołanie modlitewne od setek lat zanoszą do Matki Boskiej Ostrobramskiej rzesze Polaków i Litwinów. Aż trudno uwierzyć, że tyle tysięcy ludzi nawiedziło Matkę Bożą Ostrobramską w Jej przecudnej, ale jakże malutkiej kaplicy. Dzisiaj podzielimy się z Wami pamiątkowymi zdjęciami z ubiegłorocznej pielgrzymki do Matki Bożej "co w Ostrej świeci Bramie". 
Oprócz Matki Bożej Ostrobramskiej odwiedziliśmy 
w Polsce:
Górę Grabarkę ( brak zdjęć z uwagi na odbywający się akurat prawosławny odpust), Białystok Pałac Branickich obecnie Uniwersytet Medyczny, Sokółkę - miejsce Cudu Eucharystycznego, Matkę Bożą Studzienniczańską w kaplicy na wyspie, Sejny - Matka Boża Szafkowa, Klasztor Kamedulski nad J. Wigry, a na koniec Szelment - ośrodek sportów narciarskich prowadzony przez naszego mistrza olimpijskiego Wojciecha Fortunę.
na Litwie:
Kowno, Sanktuarium Matki Bożej odpowiednik naszej Częstochowy
w Szydłowie (malutka wieś na Żmudzi), Szawly i Górę Krzyży, Wilno ze wszystkimi zabytkami, a przede wszystkim kaplicą gdzie znajduje się oryginalny obraz Jezusa Miłosiernego namalowany przez prof. E. Kazimirowskiego wg wskazówek Pana Jezusa kierowanymi do s.Faustyny i cmentarz na Rossie,   Troki koło Wilna z wioską Karaimów
i pięknym gotyckim średniowiecznym zamkiem na wyspie.
Na końcu w drodze powrotnej odwiedziliśmy Suchowolę - miejsce urodzin ks. Popiełuszki.

13 listopada - Nabożeństwo ku czci Matki Bożej i Św. Jana Pawła II

Pamietajmy o nawiedzeniu naszej parafii przez Cudowny Obraz Matki Bożej Częstochowskiej i relikwii oraz krzyża Świętego Jana Pawła II biorąc udział w comiesięcznej modlitwie.

99 rocznica odzyskania niepodległości

11 listopada Mszą Święta w intencji Ojczyzny rozpoczęły się w naszej parafii uroczyste obchody Święta Niepodległości. Po mszy, dzieci i młodzież, pod okiem nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Żeglcach przygotowały montaż słowno-muzyczny nawiązujący do obchodów Święta Niepodległości. Po zakończeniu występów dzieci, wszyscy zebrani wspólnie śpiewali piosenki patriotyczne przy akompaniamencie gitary ks. Arkadiusza.  Na koniec nastąpiło złożenie wieńców i zniczy pod tablicą wmurowaną ku czci poległym i prześladowanym za Ojczyznę oraz odmówienie modlitwy za ojczyznę ks. Piotra Skargi i odśpiewanie hymnu "Boże coś Polskę".
Cmentarz na Rossie w Wilnie

Niech ich przygarnie Chrystus uwielbiony !

Listopad to miesiąc, w którym szczególnie pamiętamy i modlimy się za zmarłych.
Naszej pomocy szczególnie potrzebują dusze w czyścu cierpiące.

Modlitwa za dusze w czyścu cierpiące.

Boże, Ty nam nakazałeś miłować wszystkich ludzi, także tych, których śmierć zabrała z tej ziemi. Pokornie prosimy, przez nieskończone miłosierdzie Twoje, przez mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, zmiłuj sie nad duszami zatrzymanymi w czyścu, które muszą odpokutować za swoje grzechy, zanim wejdą do Twojej chwały.
Ześlij im Ducha Twego, Pocieszyciela, aby je oświecił światłem i Twoją łaską oraz umacniał w nadziei Twego miłosierdzia.
Racz je wprowadzić do królestwa Twojej chwały za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Twoich świętych, jak również przez modlitwy Twego świętego Kościoła i nas wszystkich, niegodnych sług Twoich, którzy błagamy dla nich o Twe zmiłowanie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

13 października - 100 rocznica ostatniego objawienia Matki Bożej w Fatimie połączonego z cudem słońca.

Pani Aniołów,  Potężna Niebios Królowo,
Matko Boża i Matko nasza Fatimska;
Tobie Bóg powierzył posłannictwo i władzę,
abyś starła głowę szatana,
i osłaniała swoje ziemskie dzieci
przed jego złowrogim wpływem.
Ciebie Syn Twój a Pan Nasz Jezus Chrystus
dał nam jako Przedziwną Pomoc i Obronę,
Ty zaś, Pełna Ducha Świętego, uzdrawiasz nas  lekarstwem pokuty i orężem modlitwy różańcowej umacniasz do walki z mocami ciemności.
Prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom anielskim,  aby ścigały złe duchy, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając je wszędzie, strąciły na dno piekła.
Święci Archaniołowie i Aniołowie,
brońcie nas i strzeżcie nas. Amen

 

Relacja z udziału naszej parafii

w Różańcu do Granic.

W święto Matki Bożej Różańcowej wielu naszych parafian uczestniczyło w ogólnopolskiej akcji "Różaniec do Granic". Modlitwa odbywała się w parafii pw. św. Onufrego Pustelnika Wisłok Wielki gm. Komańcza. Wspólnie z pielgrzmką na wyznaczony punkt granicy udali się również parafianie ze Zręcina. Kościółek w Wisłoku Wielkim to piękna zabytkowa cerkiew z 1854r. położona we wspaniałym otoczeniu przyrody. O godz. 10:30 po powitaniu wszystkich pielgrzmów przez ks proboszcza z Wisłoka odbyła się krótka konferencja, a następnie o godz. 11:00 - tak jak w całej Polsce - Msza Świeta. Słowo Boże skierował do bardzo licznie zgomadzonych  ks. prałat Kazimierz Kaczor, Archiprezbiter Krośnieński. W eucharystii brał udział również dekanat rzepedzki, harcerze z Bukowska oraz wiele osób, które przybyły indywidualnie z różnych parafii. Po mszy i nabożeństwie przed Najświętszym Sakramentem wiernizostali podzieleni na grupy, aby w różnych punktach odmawiać modlitwę różańcową. Ze względu na specyfikę i położenie geograficzne różaniec był odmawiany w kościołach stacyjnych, a nie bezpośrednio na granicy. Parafianie ze Zręcina i Żeglec modlili się o pokój w ojczyźnie i na świecie w kościółku pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Moszczańcu. Jest to kościół dojazdowy parafii Wisłok Wlk. Był to wspaniały czas pięknej różańcowej modlitwy i duchowych przeżyć.

Różaniec Do Granic

Wielka modlitwa zaplanowana jest na 07.10.2017,
- w Święto Matki Bożej Różańcowej (ustanowione po wielkiej bitwie pod Lepanto, gdzie flota chrześcijańska pokonała wielokrotnie większą flotę muzułmańską ratując tym samym Europę przed islamizacją),
- w I Sobotę Miesiąca (gdy odprawiane jest Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Matki Bożej, o które prosiła w Fatimie, jako ratunek dla świata),
- w roku 140 rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie (jedyne uznane, polskie objawienia maryjne, Matka Boża prosiła tam o pokutę i codzienny różaniec).
Przyłączmy się wszyscy  -  osoby zgłoszone w wyznaczonych kościołach, a pozostali
w kościele parafialnym na nabożeństwie różańcowym lub w domu.

5 pażdziernika - wspomnienie św. Faustyny Apostołki Bożego Miłosierdzia

Październik - miesiąc różańcowy.

Powoli kończą sie obchody 100 rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie. 13 października 1917r ostatnie objawienie zakończyło się cudem słońca, który obserwował 70 tysięczny tłum ludzi. 
Maryja w Fatimie prosiła pastuszków aby codziennie odmawiać różaniec.
Kardynał Stefan Wyszyński mówił o rożańcu: "Każde Zdrowas Maryjo, jest spowijaniem w chwałę Maryi. Są to jakby róże, a w każdej różyczce Jezus". 
W naszej parafii nabożeństwo różańcowe codziennie po mszy św.o godz. 17:00 w Żeglcach i w Leśniówce o godz. 17:45.

Spotkanie z siostrą Noemi.

W niedzielę 27 sierpnia na mszach św. swoimi przeżyciami z misji
w Kongo podzieli się przebywająca na urlopie siostra Noemi. 

26 sierpnia

Święto Matki Bożej Częstochowskiej

W tym dniu świętujemy odpust parafialny.

 

Sumę odpustową o godz. 11:30 celebrował o. Tadeusz Głusiec franciszkanin z parafii Głowienka. O. Tadeusz wygłosił również Słowo Boże, które oparł na cudzie w Kanie Galilejskiej i słowach Matki Bożej: "Uczyńcie wszystko cokolwiek wam powie". Na mszy odpustowej zostały poświęcone piękne plony przygotowane przez KGW w Żeglcach i Chorkówce.

Ks. proboszcz podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystości odpustowej, a także przyczynili się do jej przygotowania. Podziękował również ks. Łukaszowi, który zakończył pracę w naszej parafii i powitał ks. wikarego Arkadiusza Śliwińskiego. 

Spowiedź

 W piątek 25 sierpnia spowiedź przedodpustowa i na rozpoczęcie roku szkolnego od 16:45 do 17:30.

Święta Maryjne w sierpniu

Mimo, że maj i październik to miesiące Maryjne, ale to miesiąc sierpień obfituje w największą ilość świąt Maryjnych:

2 sierpnia - Matki Bożej Anielskiej,

5 sierpnia - Matki Boskiej Śnieżnej
15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP  - jedno z ważniejszych świąt Kościoła
22 sierpnia - NMP Królowej
26 sierpnia - Matki Bożej Częstochowskiej- bardzo ważne święto dla Polski i dla naszej parafii, której jest Patronką.

Niedziela 2 lipca - Odpust parafialny.

Uroczystość odpustowa ku czci Św. Jana z Dukli w kościele filialnym w Leśniówce.
Sumę odpustową o godz. 12-tej odprawił ks. Jacek Pusztuk z parafii Kopytowa. W Słowie Bożym kierował parafian na zwrócenie uwagi
o co w dzisiejszych czasach modliłby się Św. Jan z Dukli, który jak wiadomo rozmiłowany był w modlitwie i czci Matki Bożej. Nawiązał również do 100 rocznicy objawień fatimskich, które są jak najbardziej aktualne we współczesnym świecie. Po Mszy Świętej i procesji wierni mogli ucałować relikwie Św. Jana z Dukli.
 
 
ROK JUBILEUSZOWY 300-LECIA KORONACJI CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
2016
- 8 września -
2017
Codzienna modlitwa odmawiana po Apelu na Jasnej Górze.
 
Bogurodzico Dziewico Maryjo, nasza Matko
i Królowo, wyniesiona na wyżyny nieba.
Ty nieustannie otaczasz troską
i miłością naród polski.
Prosimy, by jubileusz 300-lecia koronacji
Twojego Jasnogórskiego Wizerunku odnowił
w każdym z nas cześć i ufność wobec Boga, Ojca i Syna i Ducha Św.
Ty, Matko, jesteś nam wzorem zaufania
oraz uległego poddania się Jemu we wszystkim. 
Niech nasze przemienione życie stanie się
żywym diamentem Twej korony
wyniesienia i chwały.
Chcemy z naszymi duchowymi darami stanąć
w bliskości Boga i stać się świadkami Jego wielkiego miłosierdzia.
Pragniemy – odnowieni w wierze, nadziei
i miłości, żyjąc według zasad Ewangelii – razem
z Tobą uwielbiać Trójcę Przenajświętszą.
Amen
 
Czwartek 15 czewrca 2017

Uroczystość Bożego Ciała

Pan Jezus wyszedł na ulice naszej parafii i błogosławił w procesji eucharystycznej z Żeglec do Leśniówki
Niedziela 4 czewrca 2017
Zesłanie Ducha Świętego
Ostatnia, ósma niedziela okresu wielkanocnego – to tzw. Niedziela Zesłania Ducha Świętego. Przypada ona na pięćdziesiąty dzień po zmartwychwstaniu Chrystusa, stąd nazywa się ją dniem Pięćdziesiątnicy. Inna nazwa to Zielone Świątki. Duch Święty jest Boskim darem dla Kościoła i świata, który wprowadza pierwotny porządek Boży: pozwala zachowywać Boże przykazania w Duchu miłości Boga i bliźniego.Jest to porządek przywrócony przez Chrystusa na krzyżu i wdrażany po Jego śmierci i zmartwychwstaniu w Duchu wzajemnej miłości Ojca i Syna zlanego na Kościół w dniu Pięćdziesiątnicy. To właśnie ten Duch Święty sprawia, że od dnia Jego zesłania aż po dziś dzień aktualizuje się na wszystkich pokoleniach ludzkich dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa realizowane w Kościele, w sposób sakramentalny.

Środa 3 maja 2017
Matki Bożej Królowej Polski.
W święto Matki Bożej Królowej Polski jedna z Mszy świętych w tym dniu odprawiana jest przy przydrożnej kapliczce w Chorkówce.

Poniedziałek 1 maja 2017

Nabożeństwa Majowe.

Litania Loretańska śpiewana codziennie ku czci Matki Bożej.

Niedziela 23 kwietnia 2017r.

Niedziela Miłosierdzia

W pierwszą niedziele po Wielkanocy przypada Święto Miłosierdzia. W sumie odpustowej w Łagiewnikach wzięło udział kilka osób z naszej parafii.
TRIDUUM PASCHALNE

Wielki Czwartek

Liturgia Wielkiego Czwartku jest pamiątką ustanowienia dwóch sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa.


Wielki Piątek

Liturgia Wielkiego Piątku upamiętnia Mękę i Śmierć Pana Jezusa.


Wielka Sobota

Liturgia Wielkiej Soboty skupia się na poświęceniu ognia, wody chrzcielnej oraz odnowieniu przyrzeczeń sakramentu chrztu.

Niedziela Palmowa.

Corocznym zwyczajem obchodzimy pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, gdzie witano Go gałązkami palm.

W tym roku palmy przygotowali:

KGW Chorkówka,

KGW Żeglce,

Ministranci i schola,

OSP Żeglce,

Przedszkole "Misiowo" Chorkówka,

Przedszkole przy ZS w Chorkówce,

Rodziny i pozostali wieni.

 
Motto roku duszpasterskiego 2019
W mocy Bożego Ducha
__________________________________________________________
 
Copyright ©2010-2019
Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Żeglcach,
 Wszystkie prawa zastrzeżone
Liczba odwiedzin: 267256
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem