Obchody 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia to data, którą każdy Polak powinien pamiętać. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego była również upamiętniona w naszej parafialnej wspólnocie. Po Mszy Świętej o godz.11:00 pod pomnikiem Chrystusa dźwigającego krzyż, na którym widnieje tablica ku czci wszystkich, którzy polegli, zostali pomordowani lub prześladowani za wolność ojczyzny ks. proboszcz odmówił modlitwy za ojczyznę i za powstańców warszawskich. Następnie wiązanki biało-czerwonych kwiatów i znicze złożyli: Wójt Gminy Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski wraz z p. Małgorzatą Wierdak dyrektor GCKCiS oraz przedstawiciele organizacji działających w Żeglcach.

Na zakończenie wszyscy odśpiewali hymn „Boże , coś Polskę …”

O godz.17:00 – godzinie „W” w domu ludowym w Żeglcach odbył się montaż słowno-muzyczny upamiętniający bohaterów powstania.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb