Uroczystość odpustowa ku czci Matki Bożej Częstochowskiej.

W niedzielę, 29 sierpnia odbyła się suma odpustowa ku czci patronki naszej parafii Matki Bożej Częstochowskiej połączona z uroczystym powitaniem nowego proboszcza ks. Józefa Konieczki,
a także złożeniem przez parafian serdecznych podziękowań przechodzącemu na emeryturę ks. prałatowi Janowi Luchowskiemu. Mszę Św. celebrowali obydwaj proboszczowie oraz ks. dziekan Jan Bielec. Na początku Mszy Św. ks. dziekan odczytał dekrety ks. arcybiskupa Adama Szala o wyrażeniu zgody na przejście ks.Jana na emeryturę oraz powołaniu ks. Józefa na nowego proboszcza. Przekazał podziękowania ks. prałatowi w imieniu ks. arcybiskupa oraz swoje za utworzenie parafii Żeglce i prawie czterdziestoletnią posługę proboszcza.

Serdeczne podziękowania złożyli również wdzięczni parafianie, których reprezentowali: przedstawiciele Akcji Katolickiej działającej przy parafii, przedstawiciele rad sołeckich i rad parafialnych z Żeglec, z Chorkówki i z Leśniówki, schola i ministranci, Wójt Gminy Chorkówka P. Grzegorz Węgrzynowski i dyrektor GCKCiS w Chorkówce P. Małgorzata Wierdak, przedstawicielka stowarzyszenia „Żechcę” i prezesi OSP z Żeglec, Chorkówki i Leśniówki.

Nie zabrakło łez wzruszenia na twarzach wielu parafian. Dziękujemy KSIĘŻE JANIE.

Przedstawiciele parafian z każdej miejscowości powitali także nowego proboszcza, który złożył przyrzeczenie z okazji przyjęcia nowych obowiązków oraz uroczyste wyznanie wiary.

Jak co roku na uroczystość odpustową, parafianie złożyli plony dożynkowe w formie pięknych wieńców, jako podziękowanie Panu Bogu za pośrednictwem Maryi za tegoroczne zbiory wraz z prośbą o dalsze błogosławieństwo.

Okolicznościową homilię wygłosił ks. dziekan Jan Bielec.

Mszę Św. upiększył występ zespołu Chorkowianie, a także połączonych scholi z kościołów w Żeglcach i Leśniówce.

Na koniec wszyscy odśpiewali hymn chwalący Boga „Te Deum Laudamus”.

Poniżej fotorelacja z uroczystości.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb