Niedziela radości – Niedziela Gaudete

Trzecia niedziela Adwentu ma odnowić w nas świadomość, że Bóg jest blisko nas, z nami, że oto za chwilę będziemy obchodzić pamiątkę narodzin Jezusa Chrystusa, którego przyjście przyniosło nam odkupienie, a więc dar życia wiecznego.

Rozwijajmy w sobie umiejętność radowania się, cieszenia się, korzystania z wielorakich radości ludzkich, jakich Bóg Stwórca użycza nam na tę doczesną pielgrzymkę. Im bardziej będziemy mieli radość w sobie, tym bardziej też będziemy mogli odkrywać prawdę o tym, że Chrystus wciąż przychodzi do nas, tym bardziej będzie w nas świadomość, że On puka do naszych serc.

Niedziela „Gaudete”, jest też wezwanie do nawrócenia, do tego żebyśmy nasze serca rzeczywiście otworzyli na Boga, na Jego Słowo, na dar przebaczenia.

W trudnych czasach, którą obecnie przeżywamy: niepokój na świecie, wciąż panująca pandemia – wiele osób choruje, niektórzy umierają, inni tracą bliskich. Wielu może zadawać sobie pytanie: jak się radować, stając wobec tak trudnych doświadczeń? Jezus daje nam nadzieję, że śmierć nie jest ostatnim słowem, że ci, którzy od nas odchodzą, nie wchodzą w jakąś nicość, ale w ramiona miłującego Ojca. Tę prawdę przynosi nam właśnie Chrystus, który przyszedł na ziemię rodząc się w Betlejem. On otworzył nam bramy nieba. Nie musimy się zatem niczego lękać

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb