Ofiarowanie Pańskie.

2 lutego obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego inaczej Matki Bożej Gromnicznej. Matka Boża wraz ze Świętym Józefem zanieśli Małego Jezusa do świątyni aby ofiarować Go Bogu. Starzec Symeon od razu rozpoznał w Dzięciątku Mesjasza.

Kiedy Święta Rodzina weszła do świątyni, podszedł do niej Symeon, starzec, któremu „Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego” (Łk 2,26), jak czytamy w Ewangelii według św. Łukasza. Natchniony starzec wziął w objęcia Jezusa i powiedział: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela” (Łk 2,29–32).

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb