Ogłoszenia parafialne 13 marca 2022r.

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                                    13 marca 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Ad Gentes, która jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W wielu miejscach świata ofiarną pracę misyjną podejmują misjonarze duchowni i świeccy. Nie tylko niosą światło Ewangelii, ale także codzienną pomoc. Módlmy się dzisiaj za wszystkich pracujących na misjach, aby doświadczali Bożej pomocy i wsparcia ze strony wspólnoty wierzących.

2. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 1600.

3. Dziś przypada także 9. Rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Módlmy się za następcę Świętego Piotra, aby dla wszystkich był znakiem miłości Boga i wiernie prowadził Owczarnię Chrystusa na spotkanie z Najlepszym Pasterzem. 

4. Zapraszamy na nabożeństwo drogi krzyżowej w piątek po mszy św. o  godz. 1700 . Będziemy kroczyć śladami Zbawiciela i wchodzić w tajemnice Jego męki i śmierci.

5. W sobotę, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Święty Józef jest patronem Kościoła powszechnego oraz rodzin chrześcijańskich. Jest także orędownikiem dobrej śmierci. W naszej świątyni Msze Święte tego dnia o godz. 700  i o  1700 . Zapraszamy na wspólną modlitwę, aby przez wstawiennictwo Oblubieńca Maryi wypraszać Bożą pomoc dla Kościoła, naszych rodzin oraz prosić o łaskę dobrej śmierci dla wszystkich konających.

6. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła, w tym tygodniu proszę: Cieśluk Teresa, Bukowska Monika, Wiater Sabina, Tłuściak Edyta, Burzyński Marcin.

7. Bóg zapłać za ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu z rejonu Chorkówka wieś.

8. Organizatorzy sympozjum poświęconego 200-setnej rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicz, informują że w trakcie spotkania będzie przeprowadzona zbiórka pieniężna na rzecz dzieci z Ukrainy, które będą uczęszczać do szkoły w Chorkówce.

9. Na stoliku z prasą, jest wystawiony do nabycia w cenie 10zł specjalny numer „Gościa Niedzielnego” poświęcony w całości św. Ojcu Pio. Zachęcam do nabycia.

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy otwartości na Boże natchnienia i wzrastania w miłości do Bogu i ludzi.

11. Orędownictwo Świętego Józefa niech wspomaga naszą modlitwę za zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej, w ostatnim tygodniu odszedł do Pana:   P. Czesław Rachwalski, Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie…

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb