Msza majowa przy kapliczce w Chorkówce.

Po raz trzydziesty drugi (z jednoroczna przerwą w czasie pandemii), 3 Maja w Święto Matki Bożej Królowej Polski przy kapliczce w Chorkówce odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji mieszkańców Chorkówki. Mimo, że pogoda w tym roku nie dopisała tak jak zwykle, to i tak mieszkańcy dość licznie przybyli na wspólną modlitwę. Mszę celebrował ksiądz proboszcz, a piękną homilię wygłosił ks. Tomasz wikary. Sołtys wsi Pan Stanisław Liwosz złożył na końcu podziękowania wszystkim, którzy pomagali przy organizacji Mszy Świętej i tym, którzy brali w niej udział poprzez czytania i śpiew. Dziękował również Panu Markowi organiście i Panu Bogdanowi Packowi, który od początku istnienie tych mszy bierze w nich udział i obsługuje nagłośnienie. Przyłączamy się do tych podziękowań i wszystkim składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ, a przede wszystkim mieszkańcom, którzy mimo deszczu przybyli na Mszę Świętą.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb