Niedziela 27 sierpnia odpust parafialny połączony z jubileuszem 40 lecia parafii Żeglce.

Pokłoniliśmy się naszej Matce i Patronce w dniu odpustu parafialnego połączonego z jubileuszem 40-lecia istnienia parafii. Dziękujmy Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej Częstochowskiej za 40 lat istnienia naszej parafii i wszelkie łaski, jakimi przez te lata obdarzał nas parafian, kapłanów tu pracujących, a zwłaszcza ks. prałata Jana, który jest z nami przez całe 40 lat, że dane nam było stworzyć całe parafialne dzieło.

Msza Święta odpustowa odbyła się o godzinie 12:00. Homilię z okazji odpustu wygłosił głosił o. Zenon  Burdak, bernardyn z Dukli. Miał być również głównym celebransem uroczystości, ale ze względu na jubileusz i zasługi naszego pierwszego proboszcza przekazał prowadzenie uroczystej mszy ks. prałatowi Janowi Luchowskiemu.

Życzenia z okazji jubileuszu złożyli przedstawiciele Akcji Katolickiej Edward Widziszewski i Bernadeta Skalska, sołtysi Chorkówki, Leśniówki i Żeglec Stanisław Liwosz, Małgorzata Gradowicz i Iwona Skalska, jako przedstawiciele wszystkich parafian oraz ministranci i schola.

Z okazji jubileuszu KGW w Żeglcach podarowało w darze do kościoła obrus na ołtarz.

Przedstawiciele wszystkich trzech miejscowości złożyli w darze wieńce dożynkowe, jako dziękczynienie za tegoroczne plony.

Uroczystość odpustową uświetnił swymi pięknymi wykonaniami pieśni zespół Chorkowianie oraz druhny i druhowie z OSP Żeglce i Chorkówka.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w przygotowaniach i za udział w uroczystości parafialnej.

Dzień odpustu jest związany z możliwością uzyskania daru duchowego, jakim jest odpust zupełny czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy. Przez grzech bowiem zaciągamy winę wobec Boga i ponosimy karę, która ma pomóc przezwyciężyć zło, jaki grzech w nas posiał i wyrządził. Odpust zupełny, najprościej mówiąc, uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w całości. Zyskuje się wtedy darowanie całej kary za skutki wywołane przez grzechy już odpuszczone w Sakramencie Pokuty. Oznacza to, że gdyby człowiek zmarł po uzyskaniu odpustu zupełnego – pójdzie prosto do nieba.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb