I Komunia

I Komunia Święta

Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”.

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, ten trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6).

Każda parafia Archidiecezji organizuje i prowadzi katechezę parafialną dla dzieci, aby ich przygotować do świadomego, pełnego i aktywnego uczestnictwa we Mszy świętej i owocnego korzystania z sakramentu pokuty.
Pierwsza spowiedź i pierwsze pełne uczestnictwo we Mszy św. winna mieć miejsce zasadniczo we własnej parafii, która jest po rodzinie podstawowym środowiskiem rozwoju wiary. Tę zasadę należy corocznie przypominać, wiernym w ogłoszeniach parafialnych. Duszpasterze nie sugerują rodzicom, możliwości dostania zezwolenia od własnego proboszcza, na celebrację tych sakramentów poza parafią, aby wzajemnie nie utrudniać sobie pracy duszpasterskiej i nie przyczyniać się do osłabiania więzi wiernych z własną parafią.

Gdyby zachodziła konieczność, dla uzasadnionych racji, aby uroczystość I Komunijna odbywała się poza parafią, ksiądz proboszcz po  przeprowadzeniu duszpasterskiej rozmowy, udziela pisemnego pozwolenia na samą tylko uroczystość. Natomiast przygotowanie dzieci do I spowiedzi i Komunii powinno odbywać się we własnej parafii.
Każda parafia prowadzi spotkania katechetyczno – formacyjne dla dzieci i ich rodziców.

Zadania rodziców dzieci przygotowujących się do I spowiedzi i Komunii św.

  1. Wspólna wieczorna modlitwa rodziców z dzieckiem i za dziecko.
  2. Systematyczne uczestnictwo wraz z dzieckiem w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych.
  3. Kierowanie się w życiu codziennym zasadami dekalogu.
  4. Pomoc w opanowaniu podstawowych modlitw i zrozumieniu niezbędnych prawd wiary.
  5. Troska o sprzyjający klimat dla harmonijnego rozwoju dziecka.
Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb