Życzenia świąteczne.

Niech prawda Poranka Wielkanocnego wypełni Wasze serca tą pewnością, że Jezus żyje i jest z Wami. Niech Duch Święty otwiera Wasze oczy i serca, abyście w codziennych wydarzeniach potrafili rozpoznać obecność Zmartwychwstałego Pana, a Maryja, Matka Odkupiciela i Oblubienica Ducha Świętego, która dzieliła boleść Krzyża i radość Zmartwychwstania Swego Syna, będzie Wam przewodniczką w drodze do Chrystusa. 
Abyście na drogach swojego życia rozpoznali Tego, który jest "światłością prawdziwą, oświecającą każdego człowieka" .

Tego parafianom i gościom życzą kapłani posługujący w parafii oraz redakcja strony
Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb