Chrzest

Chrzest (gr. baptizein)  oznacza zanurzyć. Zanurzenie w wodzie jest symbolem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie”. Sakrament ten jest także nazywany „obmyciem odradzającym i odnawiającym w Duchu Świętym”. Chrzest włącza nas do wspólnoty Kościoła. KKK 1214

Co należy przygotować, zanim udamy się do kancelarii w sprawie chrztu?

 1.  Wybrać imię (imiona) dla dziecka. Najlepiej posłużyć się katalogiem osób świętych, aby dziecko miało świętego patrona.
 2.  Wybrać matkę i ojca chrzestnego (mają to być osoby wierzące i praktykujące) oraz znać ich dane: nazwisko i imię, stan cywilny, wiek, data i miejsce ślubu kościelnego, miejsce zamieszkania.
 3.  Posiadać świadectwo urodzenia dziecka.
 4.  Znać najważniejsze dane dziecka i rodziców oraz planowane szczegóły chrztu.
 5.  Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii są zobowiązani uzyskać zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Zaświadczenia takie wydaje kancelaria parafii, do której należą.
 6.  Rodzice i chrzestni powinni być w stanie łaski uświęcającej, by móc w pełni uczestniczyć w Mszy św., podczas której zostanie udzielony sakrament chrztu. Zaleca się zatem, aby przed chrztem dziecka skorzystali z sakramentu pokuty.
 7.  Podczas spotkania z rodzicami w kancelarii parafialnej omawiane są główne treści katechezy chrzcielnej.

Rodzicem chrzestnym może być osoba, która

 1.  Ma ukończony 16 rok życia
 2.  Przyjęła sakrament bierzmowania
 3.  Jest osobą wierząca i praktykującą  oraz prowadzi życie zgodne z moralnością katolicką (np. nie żyje w związku niesakramentalnym)
 4.  Jeśli mieszka poza naszą parafią, posiada zaświadczenie ze swojej parafii, że jest osobą wierzącą i praktykującą
Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb